ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κο Κώστα Καραμανλή. ΚΟΙΝ/ΣΗ: Γενικό Γραμματέα Υποδομών Κο Γιώργο Καραγιάννη. ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ. 2021_04_28 ΚΟΙΝΟ_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟ (2)

Επισύναψη  επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: “Κανονιστική Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών – Απόψεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ και κατεπείγον αίτημα συνάντησης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 27-4-2021 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: “Συνέδριο για Δημόσιες Συμβάσεις 21-23/11/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ – ΕΔΔ Συμπεράσματα προτάσεις “. ΕΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.   Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ Κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΝΕΚΟ. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ; CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επιστολή ΠΕΔΜΗΕΔΕ  προς  Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:  ” Διαμαρτυρία μελών μας της Διακήρυξης Δήμου Καματερού επί ποινή αποκλεισμού και με την λίστα όσων επισκέφθηκαν τον χώρο αναρτημένη στο σύστημα”. Τεύχη Δημοπράτησης   Τεύχη Δημοπράτησης_Α.Μ. 31-2019_signed (1) Λίστα   εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΛΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_signed (2) Επιστολή Προέδρου της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Πρόεδρο Ε.Α.Α.ΔΥ.ΣΗ και άμεση απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ με θέμα: ¨Διαμαρτυρία για Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση έργου στην σχολή Ευελπίδων”. 9 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (3)

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ Αριθμ. Α.1265 Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 τουν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν. ΦΕΚ 4-12-2020 Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 5346 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 2

Ανακοίνωση Προς: Μέλη της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην Αθήνα, στα γραφεία της Ένωσης, οδός Φειδίου 14-16 106 78 Αθήνα, 4ος όροφος, στις 31-01-2021 ημέρα Κυριακή, σε περίπτωση δε μη απαρτίας και μέχρι επίτευξή της στις 10-02-2021 ημέρα Τετάρτη, 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη και 10-03-2021 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση