ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΩΡΑΡΙΟ 10π.μ. 14μ.μ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.»   Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1.-   Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019. 2.-   Έγκριση Απολογισμού των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσωπείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια χρήση. 3.-   Έγκριση

Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε οτι το Θ΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΡΥΣΣΕΙ Αθώους   τους  Βασίλειο Γεωργαλή και τον Γεωργαλή Νικόλαο που έλαβε χώρα στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής στις 23-03-2017. Θ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΘΩΩΣΗ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι σας επισυνάπτουμε επιστολή  της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. με θέμα: , καθώς και την Απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤHΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)  Αρ.Πρ. : Δ20/511/ Φ.Μ ΓΕΝ,  Αθήνα, 22/ 3 /2019. ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ20 511 Φ.Μ. ΓΕΝ 22-0319

Αγαπητοί Συνάδελφοι ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr  για το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 21-23 Νοεμβρίου 2019  στο Ξενοδοχείο  Divani Caravel με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» http://procurecongress2019.gr/ Πρόγραμμα Συνεδρίου http://procurecongress2019.gr/wp-content/uploads/2019/11/program-1.pdf  

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε και επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 167 με θέματα μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών. ΦΕΚ 167 Α 30-10-2019 ΑΡΘΡΟ 188 ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΕΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας επισυνάπτουμε την επιστολή με θέμα: την Δικαίωση μεταξύ της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. και Δήμο Ζωγράφου. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΑΑΔΗΣΥ κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΑΠΟΔΗ Δικαίωση ΠΕΔΜΗΕΔΕ στη διαφορά με τον Δήμο Ζωγράφου.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι Σας ενημερώνουμε και επισυνάπτουμε θέμα: “Ενημέρωση αποτελέσματος Διαφωνίας Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. & Δήμου Ζωγράφου”. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ & ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για την ΑΠΟΦΑΣΗ 681 με θέμα: ” Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου ΕΦΚΑ”. 6ΡΣΓ465ΧΠΙ-ΝΜΔ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι σύσσωμο το Δ.Σ. και τα μέλη της Ένωσης συμφωνούν απόλυτα με το Δελτίο τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ 22.10.19 Επιστολή Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ