ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι σας επισυνάπτουμε επιστολή  της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. με θέμα: , καθώς και την Απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤHΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)  Αρ.Πρ. : Δ20/511/ Φ.Μ ΓΕΝ,  Αθήνα, 22/ 3 /2019. ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ20 511 Φ.Μ. ΓΕΝ 22-0319

Αγαπητοί Συνάδελφοι ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr  για το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 21-23 Νοεμβρίου 2019  στο Ξενοδοχείο  Divani Caravel με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» http://procurecongress2019.gr/ Πρόγραμμα Συνεδρίου http://procurecongress2019.gr/wp-content/uploads/2019/11/program-1.pdf  

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε και επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 167 με θέματα μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών. ΦΕΚ 167 Α 30-10-2019 ΑΡΘΡΟ 188 ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΕΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας επισυνάπτουμε την επιστολή με θέμα: την Δικαίωση μεταξύ της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. και Δήμο Ζωγράφου. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΑΑΔΗΣΥ κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΑΠΟΔΗ Δικαίωση ΠΕΔΜΗΕΔΕ στη διαφορά με τον Δήμο Ζωγράφου.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι Σας ενημερώνουμε και επισυνάπτουμε θέμα: “Ενημέρωση αποτελέσματος Διαφωνίας Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. & Δήμου Ζωγράφου”. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ & ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για την ΑΠΟΦΑΣΗ 681 με θέμα: ” Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου ΕΦΚΑ”. 6ΡΣΓ465ΧΠΙ-ΝΜΔ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι σύσσωμο το Δ.Σ. και τα μέλη της Ένωσης συμφωνούν απόλυτα με το Δελτίο τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ 22.10.19 Επιστολή Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ    

ΕΠΕΙΓΟΝ Σας ενημερώνουμε την νέα Δ/νση της Ένωσης, Φειδίου 14-18, Τ.Κ. 106 78  Αθήνα, 4ος ‘οροφος ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.) Δ/ΝΣΗ: ΦΕΙΔΙΟΥ 14-18   Τ.Κ.  106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.:  210.8232.210, 210.8251.673   FAX.:  210.8224.641 Ιστοσελίδα: www.pedmiede.gr Ηλεκτρ/κό Ταχ/μείο: pedmiede@tee.gr

Σας ενημερώνουμε επιστολή της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε  προς  τον Υπουργό Υποδομών  και  Μεταφορών κ.  Κώστα Αχ. Καραμανλή και Κοιν/ση: 1) Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, 2)  Γεν. Γραμματέα  Υποδομών κ. Γεώργιο Καραγιάννη 3) Γεν. Γραμματέα  Μεταφορών κ. Νικόλαο Σταθόπουλο. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ του Ν. 4412-2016 & ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 2019 CHECK LIST ENTELLOMENVN ΣΤΕ 1364 2016 ΠΕΡΙ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΝΩΣΗ θα παραμείνει κλειστή, λόγω αδείας της γραμματείας από 6-8-2019 έως 23-08-2019. Ευχόμαστε  ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.