ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Απάντηση της ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Αρ. Πρωτ. Γρ. Προέδρου: 92, Αθήνα 30/09-2020 σε συνέχεια  του με αριθμ. πρωτ. εγγράφου της  483/28-9-2020 της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: “Ημερομηνία υπογραφής ΤΕΥΔ- Εκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου επί διατάξεως άρθρου 43 παρ. 6 Ν.Δ. 4605/2019”. 20200930_92

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ Προς: Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  Πρόεδρο Κο Γεώργιο Καταπόδη με θέμα : “Ημερομηνία υπογραφής ΤΕΥΔ- Εκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου επί διατάξεως άρθρου 43 παρ. 6 Ν.Δ. 4605/2019”.   ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 παρ.6 ΝΔ 4605 2019

ΚΟΙΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Ο. ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ – ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ. ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ 1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΦΚΑ κ. Χρ. Χάλαρη. 2. Μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Αυθαίρετος επανυπολογισμός και επανακαθορισμός  εργατικής δαπάνης – Πάγια θέση Εργοληπτικών Οργανώσεων. ΕΦΚΑ 17-09-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.  ΘΑ  ΚΛΕΙΣΟΥΝ                 από   10-08-2020 έως  21-08-2020. Ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.   

Κοινή Επιστολή των Ε.Ο. ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ  προς τον Αρχηγό της Αεροπορίας Πτέραρχο κ. Γ. Μπλιούμη  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ με θέμα: “Κοινή Διαμαρτυρία των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων και αίτηση επανελέγχου-διόρθωσης-ανάκλησης-ΓΕΑ/ΔΑΥ επί ενστάσεως εργοληπτικής εταιρίας κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου”. ΓΕΑ ΚΟΙΝΟ 2020

Επιστολή Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα:  ΘΕΜΑ: « Παράνομοι όροι διακήρυξης γεωπονικού Πανεπιστημίου -Συμπληρωματικά στοιχεία- απόψεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ». ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

ΦΕΚ Α 91 3-5-2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων. ΦΕΚ Β  4-5 2020 Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. ΦΕΚ 91 Α 3-5-2020 ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΕΚ Β 1686 4-5-2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, Mετά   από καταγγελίες μελών μας για προσθήκη αυθαίρετων  ειδικών όρων  σε διακήρυξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου( Συνημμ. 3-4)     ή ένωση  προσέφυγε στην ΕΑΑΔΗΣΥ ( Συνημμ. 1)  η οποία με αστραπιαία αυθημερόν  επέμβαση  ζήτησε εξηγήσεις από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ( Συνημμ. 2). Τελικά δεν χάθηκαν όλα  και η άριστη συνεργασία  με τους θεσμούς αποδίδει.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΗΣ ΑΠΟ 20/3/2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΣΒΥΚ). Κορωνοϊός Covid-19 Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εφαρμόζοντας ειδικά μέτρα προστασίας Πρωτόκολλο (Οδηγός) Λειτουργίας Εργοταξίων την περίοδο των μέτρων κατά του Covid-19 Πρωτόκολλο (Οδηγός) Λειτουργίας Εργοταξίων την περίοδο

Συγχαρητήρια επιστολή εκλογής και ανάληψης Προεδρίας  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΑΔΗΣΥ