ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  • 1) Με το Ν.Δ. 271/69 καθιερώνεται για πρώτη φορά η χορήγηση εργοληπτικού πτυχίου ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Παλαιότερα, γύρω στο 1946, με το Ν.Δ.5367 εδίδετο και σε Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους το δικαίωμα να αποκτούν δίπλωμα εργολάβου Δ.Ε. της διάταξης αυτής πρόλαβαν και επωφελήθηκαν λίγοι μόνο συνάδελφοι Μ. – Η (Καρκούλιας, Κόντος, Αθανασόπουλος, Κανδρεβίωτης κλπ.) γιατί η διάταξη αυτή καταργήθηκε και δόθηκε στις υπηρεσίες το δικαίωμα να δημοπρατούν αυτοτελή ηλεκτρομηχανολογικά έργα κατά παρέκκλιση, στα οποία να γίνονται δεκτοί και Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι με ίσους όρους με τους άλλους εργολήπτες Δ.Ε. Περιέργως και ενώ με την πάροδο του χρόνου τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα εγένοντο όλο και περισσότερα και σε όγκο μεγαλύτερα, η διάταξη αυτή άρχισε να ατονεί και αντί της ως άνω συμμετοχής Μ – Η στους διαγωνισμούς, εγένοντο δεκτοί εργολήπτες Δ.Ε., εφοδιασμένοι με δήλωση Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου ότι θα επιβλέψει την κατασκευή των Η-Μ εγκαταστάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το αντικείμενο των συναδέλφων Μ-Η που πραγματικά ασχολούντο με την εκτέλεση Η-Μ έργων συνεχώς εσυρρικνούτο. Γι’ αυτό, από το 1963 άρχισε ένας συνεχής, σκληρός και επίμονος αγώνας που τελικά δικαιώθηκε με την έκδοση του παραπάνω Ν.Δ.271/1969 (ΦΕΚ 171Α/28.8.69). Οι χαρακτηρισμοί “συνεχής”, “σκληρός”, και “επίμονος αγώνας” δεν μπορούν να δώσουν το μέγεθος της γενομένης προσπάθειας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας αγώνας για την απόκτηση δικαιωμάτων με οικονομικό αντικείμενο από άλλους κλάδους Μηχανικών, που αποτελούσαν τότε το “κατεστημένο” των διπλ.Μηχανικών.Αναφέρουμε τα παρακάτω ονόματα συναδέλφων που προσέφεραν σημαντική βοήθεια στην ως άνω προσπάθεια :
    Γ. Αθανασόπουλος – Λ. Γεροσταθόπουλος – Γ. Γκιζελής – Π. Δρουγούτης – Ι. Ιασονίδης – Σπ. Κατσαμπές – Δ. Κέμος – Π. Λάφης – Α. Λουλούδης – Β. Μιχαλόπουλος – Σ. Μιχαλόπουλος – Α. Κουκόλης – Ν. Μπαμπίλης – Ε. Μπάρδας – Β. Μωρόπουλος – Δ. Νικολάου – Ι. Πάγκαλος – Π. Παπαντωνίου – Π. Πλατάκης – Θ. Σελμπέσης – Χ. Σιόντης – Γ. Σμυρνής – Γ. Στραπατσάκης – Δ. Φάντης – Η. Χαρίτος – Κ. Χωρίτης. Προέκυψε επομένως η ανάγκη συγκρότησης νέας Πανελλήνιας ομοιογενούς Εργοληπτικής Οργάνωσης, που θα εκπροσωπεί όλο το Επιστημονικό κατασκευαστικό Δυναμικό της χώρας, που εκτελεί αποκλειστικά Ηλεκτρομηχανολογικά Δημόσια Εργα. Έτσι αποφασίστηκε η ίδρυση της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε και εξελέγη προσωρινή διοίκηση. Η ως άνω Προσωρινή Διοίκηση της ΠΕΔΜΗΕΔΕ1) Αντιμετώπισε τα τρέχοντα προβλήματα του κλάδου.2) Προέβη στη σύνταξη και υποβολή στο Πρωτοδικείο του καταστατικού της ΠΕΔΜΗΕΔΕ, το οποίο υπογράφουν οι: Μπάρδας Ερρίκος, Πλατάκης Παναγιώτης, Σελμπέσης Θεμιστοκλής, Κέμος Δημήτριος, Χαρίτος Ηλίας, Κουκόλης Αλάεξανδρος, Δρουγούτης Περικλής, Πάγκαλος Ιωάννης, Κάτρης Κων/νος, Καρκούλιας Σταύρος, Χαραλάμπους Κωνσταντίνος, Παπαντωνίου Παναγιώτης, Λαρεντζάκης Ελευθέριος, Μαρινάκης Αθανάσιος, Μιχαλόπουλος Γιώργος, Λυμπερόπουλος γεώργιος, Βαρβαγιάννης Ανδρέας, Παναγιώταρος Γεώργιος, Φραγκάκης Ιωάννης, Γκιζελής Κωνσταντίνος, Λαδάς Νικόλαος.Το καταστατικό της ΠΕΔΜΗΕΔΕ εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 834/20.07.1970 απόφαση και εν συνεχεία εγένοντο εκλογές την 11.04.1971 και εξελέγη η πρώτη εξ αρχαιρεσιών διοίκηση.Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η εγγραφή στην παραπάνω Ένωσητων Διπλ/χων Μηχ/γων -Ηλεκ/γων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συναφών εταιρικών εργοληπτικών Επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για τη συμμετοχή των στις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, που αποδεικνύεται από την χορηγούμενη ανά εξάμηνο βεβαίωση ενημερότητας.
  • Μέχρι της ίδρυσης του ταμείου Συντάξεως Εργοληπτών το 1932, υπήρχαν στη χώρα μόνο οι Εργοληπτικές Οργανώσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών (Αθήνα 1920), του συνδέσμου Εργοληπτών Θεσσαλονίκης “ο Πραξιτέλης” (1917) και του Πανθεσσαλικού Εργοληπτικού Συνδέσμου (1921). Σήμερα οι Εργοληπτικοί αυτοί σύνδεσμοι δεν υφίστανται. Το έτος 1933 ιδρύεται η ΠΕΣΕΔΕ που σήμερα περιλαμβάνει όλους τους Εργολήπτες Δ.Ε. της Επαρχίας, ανεξάρτητα του αν είναι Υπομηχανικοί ή Μηχανικοί. Το έτος 1935 ιδρύεται η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών μελών του τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που το έτος 1946 μετονομάζεται σε ΠΕΔΜΕΔΕ που σήμερα περιλαμβάνει τους Διπλ/χους Μηχανικούς Εργολήπτες των κατηγοριών Πολιτικών – Τοπογράφων και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Παράλληλα ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), που ιδρύθηκε το 1966, περιλαμβάνει τις Τεχνικές Εταιρίες που τις συγκροτούν μέλη υποχρεωτικά των τριών παραπάνω αναγνωρισμένων Πανελλήνιων Οργανώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ.
  • Με την εγκύκλιο 20,97 αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/601 ΦΝ 312/10.07.1997, τα έργα (εξωτερικά δίκτυα) ύδρευσης – άρδευσης, αερίων και πάσης φύσεως υγρών υπό πίεση χαρακτηρίζονται ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Στα ανωτέρω έργα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατηγορίας Η/Μ πλην της ύδρευσης – άρδευσης που συμμετέχουν ισότιμα και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΥΔΡ (κοινό αντικείμενο).
  • Για την Ιστορία αναφέρουμε ότι τα πρώτα 10 μέλη της Ένωσης είναι τα παρακάτω: 1) Μπάρδας Ερρίκος, 2) Πλατάκης – Παπασυρόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουκόλης Αλέξανδρος, 4) Μιχαλόπουλος Βασίλειος, 5) Κέμος Δημήτριος, 6) Ιασονίδης Ιωάννης, 7) Σελμπέσης Θεμιστοκλής, 8) Σιόντης Χρήστος, 9) Μωραίτης Παναγιώτης, 10) Σμυρνής Γεώργιος.

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την δημιουργία Η’ τάξης στην κατάταξη Εργοληπτικών Εταιρειών ιδρύεται ο ΣΤΕΗΤ στον οποίο συμμετέχουν μόνο Εργοληπτικές Εταιρείες Η’ τάξης ενώ στην ΠΕΔΜΕΔΕ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δέχεται σαν Μέλη της και τους Υπομηχανικούς και Απόφοιτους ΤΕΙ.