ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ταμίας
ΚΟΝΔΥΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σύμβουλος
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σύμβουλος
ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ , Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΦΕΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ  ΜΑΝΘΟΣ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΕΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΛΑΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ