ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Αντιπρόεδρος
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ταμίας
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σύμβουλος
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σύμβουλος
ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ , Σύβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ