ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. […]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 251 ΓΝΑ

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε). Διαβίβαση περίληψης διακήρυξης Δ-971Ε (ΑΑ)_signed (2) Περίληψη διακήρυξης Δ-971Ε ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed (2)

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Ο. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κο Κώστα Καραμανλή. ΚΟΙΝ/ΣΗ: Γενικό Γραμματέα Υποδομών Κο Γιώργο Καραγιάννη. ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ. 2021_04_28 ΚΟΙΝΟ_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟ (2)

CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 66-67
https://issuu.com/boussiascommunications/docs/construction_4_emag?fr=sNTA1MzMyODI1OTU
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισύναψη  επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: “Κανονιστική Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών – Απόψεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ και κατεπείγον αίτημα συνάντησης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 27-4-2021 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: “Συνέδριο για Δημόσιες Συμβάσεις 21-23/11/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ – ΕΔΔ Συμπεράσματα προτάσεις “. ΕΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ […]

ΝΟΜΟΣ 4797 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ Α 66 23-04-2021

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.   Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες

CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ Κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΝΕΚΟ. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ; CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιστολή ΠΕΔΜΗΕΔΕ  προς  Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:  ” Διαμαρτυρία μελών μας της Διακήρυξης Δήμου Καματερού επί ποινή αποκλεισμού και με την λίστα όσων επισκέφθηκαν τον χώρο αναρτημένη στο σύστημα”. Τεύχη Δημοπράτησης   Τεύχη Δημοπράτησης_Α.Μ. 31-2019_signed (1) Λίστα   εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΛΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_signed (2) Επιστολή Προέδρου της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Πρόεδρο Ε.Α.Α.ΔΥ.ΣΗ και άμεση απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ […]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ με θέμα: ¨Διαμαρτυρία για Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση έργου στην σχολή Ευελπίδων”. 9 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (3)