ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιστολή ΠΕΔΜΗΕΔΕ  προς  Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:  ” Διαμαρτυρία μελών μας της Διακήρυξης Δήμου Καματερού επί ποινή αποκλεισμού και με την λίστα όσων επισκέφθηκαν τον χώρο αναρτημένη στο σύστημα”. Τεύχη Δημοπράτησης   Τεύχη Δημοπράτησης_Α.Μ. 31-2019_signed (1) Λίστα   εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΛΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_signed (2) Επιστολή Προέδρου της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Πρόεδρο Ε.Α.Α.ΔΥ.ΣΗ και άμεση απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ […]

CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Άρθρο του προέδρου της Ένωσης κου Γεωργίου Μπενέκου με τίτλο ” Ο ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ”, τα προβλήματα των μικρών εργοληπτών, που δεν έχουν σχέση με τα μεγαλόπνοα προγράμματα των δισεκατομμυρίων είναι τρέχοντα και μας αφορούν όλους. CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ με θέμα: ¨Διαμαρτυρία για Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση έργου στην σχολή Ευελπίδων”. 9 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (3)

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ Αριθμ. Α.1265 Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 τουν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν. ΦΕΚ 4-12-2020 Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 5346 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΔΜΗΕΔΕ στις 10-03-2021

Ανακοίνωση Προς: Μέλη της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην Αθήνα, στα γραφεία της Ένωσης, οδός Φειδίου 14-16 106 78 Αθήνα, 4ος όροφος, στις 31-01-2021 ημέρα Κυριακή, σε περίπτωση δε μη απαρτίας και μέχρι επίτευξή της στις 10-02-2021 ημέρα Τετάρτη, 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη και 10-03-2021 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση […]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Κ.Π.Α.  ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοιν/ση: Πρύτανη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Ε.Α.Δ.) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΜΑ: “Παράνομοι όροι Διακήρυξης” , απάντηση στο υπ΄ αριθμ. β) σχετ.: 57217/30.11.20 έγγραφο επιστολή του ΕΚΠΑ. Επιστολή προς ΠΕΔΜΗ (4) 1.Επιστολή προς […]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟ ΚΩΣΤΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κο Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Υποδομών Κύριο Γεώργιο Καραγιάννη. ΘΕΜΑ: “Προβλήματα του υπό διαβούλευση Νόμου περί τροποποίησης του 4412/2016 και αίτημα παράτασης της διαβούλευσης“. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (1) ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΔΜΗΕΔΕ DRAFT (2)

Επιστολή διαμαρτυρίας της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Ε.Κ.Π.Α.

Επιστολή διαμαρτυρίας της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με θέμα: “Παράνομοι όροι Διακήρυξης”. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΔΜΗΕΔΕ 11277_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ _.hy 11277_Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.hy 11277_Τεχνική Περιγραφή.hy

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ 483/28-09-2020

Απάντηση της ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Αρ. Πρωτ. Γρ. Προέδρου: 92, Αθήνα 30/09-2020 σε συνέχεια  του με αριθμ. πρωτ. εγγράφου της  483/28-9-2020 της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: “Ημερομηνία υπογραφής ΤΕΥΔ- Εκδοση Διευκρινιστικής Εγκυκλίου επί διατάξεως άρθρου 43 παρ. 6 Ν.Δ. 4605/2019”. 20200930_92