ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποφάσεις  Δ.Σ. για ορισμούς εκπροσώπων:
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών  υπηρεσιών
Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Πλατειών-Παιδικών χαρών εργολαβίας Η4/07“.
Τακτικό μέλος:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ιδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας – Αποκατάσταση Παλαιού Κτιρίου Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών“.
Τακτικό  μέλος: ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,
Αναπληρωματικό μέλος: ΜΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ  (Δ8)
” Συγκρότηση Επιτροπών Εισήγησης  Ανάθεσης για το  2007 “.
Τακτικό  μέλος:  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ  (Δ7)
” Συγκρότηση Εκπροσώπων για την διενέργεια Διαγωνισμών  για το  2007 “.
Τακτικό  μέλος:  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΥΔΕ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ (α)
” Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού έργων αεροδρομίων για τα  2007 – 2008 “.
Τακτικό  μέλος:  ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,
Αναπληρωματικό μέλος: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Μετα  απο αποφαση  Συντονιστικης  Επιτροπης  των Εργοληπτικων Οργανωσεων  οριστηκαν εκπροσωποι για τα Τεχνικα Συμβουλια  οι εξης:
 επισυναπτόμενο αρχείοxls

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΕΕΠ
Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
doc επισυναπτόμενο αρχείο