Νομική Κάλυψη

Για την νομική κάλυψη των μελών της ΠΕΔΜΗΕΔΕ θα απευθυνθείτε στο Νομικό Σύμβουλο της Ενωσης τον:
κ. Σκάρπα Κωνσταντίνο, τηλ.: 210 3633.963