ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

Για το 2013 – 2014 – 2015 – 2016-2017-2018-2019-2020
ΕΓΓΡΑΦΗ:  10 ΕΥΡΩ

  • ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΤΕ GR 1201101160000011629600609
  • ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR7301715970006597108385373
  • ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ATTICA GR 9701600660000000084910619
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α1 12.5€ 25 €
Α2 20€ 40 €
1η 25€ 50 €
2η 30 € 60 €
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΑΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α1 2.5 € 5 €
Α2 5 € 10 €
1η 7.5 € 15 €
2η 10 € 20 €
3η 25 € 50 €
4η 50 € 100 €
5η 75 € 150 €
6η 125 € 250 €
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΑΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α1 2.5 € 5 €
Α2 5 € 10 €
1η 7.5 € 15 €
2η 10 € 20 €
3η 25 € 50 €
4η 50 € 100 €
5η 75 € 150 €
6η 125 € 250 €
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΜΕΚ ΤΑΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α 12.5 € 25 €
Β 15 € 30 €
Γ 22.5 € 45 €
Δ 27.5 € 55 €