Εγκύκλιοι

Εγκύκλιοι 2009

Εγκύκλιος 1/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/07/19/ΦΝ 439/06-02-2009 και με θέμα: “Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών δημοσίων έργων και μελετών”.
Doc Επισυναπτόμενο αρχείο

Εγκύκλιοι 2008

Εγκύκλιος 24/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.Πρ. Δ17γ/273/1/ΦΝ 439 3/05-11-2008 και με θέμα: “Αποδοχή της αριθμ. 415/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων”.
pdfΕπισυναπτόμενο