ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε, ερώτημα προς τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, προς τους Υπουργούς  Υποδομών και Μεταφορών, Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με θέμα: «Αναφορικά με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία, των εργασιών επισκευής ζημιών Βίλας Ζωγράφου ύψους 105.400 €. Επισυναπτόμενο ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΒΙΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ένσταση της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. περί ενημέρωσή τους, ότι ο  προσδιορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ, όπου εκφράζονται από την κατεξοχήν αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ Απόφαση 418/2018). Επισυναπτόμενο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 2019

Εγκύκλιος 260009/2019 του ΕΦΚΑ  με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους». Ενημερωθείτε για την Εγκύκλιο. 260009-19  

Ενημερωθείτε Εγκύκλιος 260009/2019 του ΕΦΚΑ  με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26009/2019 ΕΦΚΑ 260009-19

ΦΕΚ Β 2046/6-6-2018 Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παράγρ.3 του άρθρου 218 του Ν.4512/2018 (Α΄ 5) Ενημερωθείτε για το παραπάνω ΦΕΚ 2018_2046

13/03/2019ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΕΦ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΦ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΕΦ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΦ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 06-03-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ  6-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ.

Απόψεις του Προέδρου Γεώργου Μπενέκου για τις εξελίξεις των Δημοσίων Έργων, από το Περιοδικό ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ της ΠΕΣΕΔΕ, τεύχος 111. Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜHΕΔΕ   Περισσότερα