Written by Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. on Δεκέμβριος 28, 2012 in ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 της ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 07-03-2012.
doc επισυναπτόμενο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Νέα δεδομένα
Ασφαλιστικών Φορέων Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ-ΤΠΕΔΕ Μεθόδευση κατεδάφισης Ασφάλισης Μηχανικών και κατάρρευσης Ταμείου. Ενημερωτικό σημείωμα προς συναδέλφους Μηχανικούς από τον συνάδελφο και
Αντιπρόεδρο της Ενωσης κ. Παναγιώτη Παπαδομανωλάκη.
pdf επισυναπτόμενο


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΕΔΜΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ». 
Κατασκευή Νο 168 (Μέρος Α)
pdf επισυναπτόμενο
Κατασκευή Νο 168 (Μέρος Β) pdf επισυναπτόμενο
Κατασκευή Νο 168 (Μέρος Γ) pdf επισυναπτόμενο
Κατασκευή Νο 168 (Μέρος Δ) pdf επισυναπτόμενο
Κατασκευή Νο 168 (Μέρος Ε) pdf επισυναπτόμενο
Το τεύχος Κατασκευή Νο 165, Νο 166, Νο 167 θα το βρείτε στην κατηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
 

 

28-12-2012
Κοινή Επιστολή των Ε.Ο. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρο Καλογιάννη, Κοιν/ση Γεν. Γραμματέα κ. Στράτο Σιμόπουλο, Γενικό Δ/ντή Συγκοινωνιακών Εργων ΥΠΑΝΥΠ κ. Διονύσιο Μακρή, Πρόεδρο Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δ.Ε. κ. Στ. Ποτουρίδη.
pdf Κοινή Επιστολή Ε.Ο.
Συνημμένο: Υπόμνημα Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Αμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δημόσια έργα».
pdf Υπόμνημα

28-12-2012
Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθούς για το 2013. pdf επισυναπτόμενο

19-12-2012
Κοινή επιστολή των Ε.Ο. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη με θέμα: Εσυγχρονισμός Τιμολογίων- Αναλύσεις Τιμών-Αντικειμενική Αναθεώρηση Τιμών-Επείγουσα Συνάντηση. pdf επισυναπτόμενο  

17-12-2012
Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ΠΟΛ 1214/7-12-2012. pdf επισυναπτόμενο

17-12-2012
Κατάργηση υποχρεωτικής εγγραφής σε Εμπορικά Επιμελητήρια το 2015  Αρ.Φύλλου 240/12-12-2012 άρθρο 6. pdf επισυναπτόμενο

14-12-2012
Αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης σε ΤΣΜΕΔΕ.
Εγκύκλιος για αναγνώριση συντάξιμων χρόνων. pdf επισυναπτόμενο
Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 35ετία pdf επισυναπτόμενο

14-12-2012
Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992. pdf επισυναπτόμενο

12-12-2012
Πρόσκληση Σ.Ε.Ε.Ο. των Ε.Ο. την Τετάρτη 12-12-2012 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ. pdf επισυναπτόμενο


Κατά την Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.) η οποία πραγματοποιήθηκε την 12-12-2012, αποφασίστηκε να γίνει από κοινού προσφυγή των Ε.Ο. εναντίον της διάταξης του νόμου για μείωση του εφάπαξ των Εργοληπτών Δημοσίων Εργων από ΤΠΕΔΕ κατά 83%.

07-12-2012
Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δ/νση Τεχνικών Εργων για τη Δημοπρασία του έργου «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» επισημαίνοντας ότι στην παραπάνω δημοπρασία δεν έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος 20/10-07-1997 που αφορά τα έργα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ».  doc επισυναπτόμενο

Απάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την παραπάνω διαμαρτυρία και την εκ νέου επανάληψη του διαγωνισμού, οποία θα γίνει γνωστή μέσω δημοσίευσης στον τύπο. pdf επισυναπτόμενο

05-12-2012
Προτεινόμενες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την κατασκευή Δημ. Εργων. Επιστολή Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κου Σταύρου Καλογιάννη. pdf επισυναπτόμενο

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κου Σταύρου Καλογιάννη για τις θέσεις της ΠΕΔΜΗΕΔΕ σχετικά με τις Νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατασκευή δημοσίων έργων. doc επισυναπτόμενο 

4-12-2012
Δημοσίευμα στον Ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με το νέο κούρεμα ομολόγων (επαναγορά) και τι θα έχαναν τα ταμεία από αυτό.doc επισυναπτόμενο 

4-12-2012
Δημοσίευμα στον Ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με το νέο κούρεμα ομολόγων (επαναγορά) και τι θα έχαναν τα ταμεία από αυτό.doc επισυναπτόμενο 

4-12-2012
Εγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Εργα. pdf επισυναπτόμενο

3-12-2012
Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο της Φιλοξενούσας Οργάνωσης της Σ.Ε.Ε.Ο. κ. Γ. Ρωμοσιό να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. το παρακάτω θέμα: Συζήτηση για νομικές ενέργειες από κοινού σχετικά με την μείωση του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ. pdf επισυναπτόμενο 

3-12-2012
Συνεχώς επιδεινούμενη η οικονομική κατάσταση του Ε.Τ.Α.Α. Συνεχής επιδείνωση των οικονομικών του στοιχείων λόγω απομείωσης των αποθεματικών (PSI & αδυναμία καταβολής εισφορών ασφαλισμένων). pdf επισυναπτόμενο  

3-12-2012
Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εργων. pdf επισυναπτόμενο

30-11-2012
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε με εγκύκλιο του τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». pdf επισυναπτόμενο 

29-11-2012
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη σύσταση και Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  
doc επισυναπτόμενο

28-11-2012
ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ-ΕΟΠΥΥ – Πράσινο φώς απο ΣτΕ για ένταξη Μηχανικών κ.λ.π. σε ΕΟΠΥΥ. doc επισυναπτόμενο

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ προς ασφαλισμένους ΚΥΤ ΕΤΑΑ από 14-11-2012. pdf επισυναπτόμενο
ΤΕΕ Αίτηση σε ΣτΕ για αναστολή ένταξης σε ΕΟΠΥΥ. doc επισυναπτόμενο
ΕΤΑΑ Απόφαση ΔΣ για αναστολή ένταξης ΚΥΤ σε ΕΟΠΥΥ. doc επισυναπτόμενο

28-11-2012
ΤΣΜΕΔΕ – Μεταβολές στις προυποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής. pdf επισυναπτόμενο

26-11-2012
ΙΚΑ Εγκύκλιος 71 – Κατάργηση εισφορών ΟΕΕ-ΟΕΚ. pdf επισυναπτόμενο

26-11-2012
Διαμαρτυρία της Ενωσης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/νση Αναστήλωσης Βυζ/νων και Μεταβυζ/νων Μνημείων γαι το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΖΑΧΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».
doc επισυναπτόμενο 

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού στη παραπάνω διαμαρτυρία. pdf επισυναπτόμενο

26-11-2012
Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ, Δ/νση Τεχνικών Εργων για τη Δημοπρασία του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.  ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» επισημαίνοντας ότι στην παραπάνω δημοπρασία δεν έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος 20/10-07-1997 που αφορά τα έργα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ».  doc επισυναπτόμενο

22-11-2012
ΤΕΕ Αναστολή Κινητοποιήσεων
Αναστολή των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ και των Μηχανικών έως την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε η ΔΕ του ΤΕΕ, ενόψει διαλόγου με την κυβέρνηση. pdf επισυναπτόμενο

21-11-2012
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται η δυνατότητα του Ν. 4093 σχετικά με την μείωση του εφάπαξ ΤΠΕΔΕ από 83% σε 35%.
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω ότι δυστυχώς με την παρακάτω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αποφασίσθηκε προχθές 18-11-2012 καταργείται η δυνατότητα που έδινε ο Ν. 4093, (ψηφίσθηκε στις 07-11-2012 και δημοσιεύθηκε στις 12-11-2012 ήτοι μόλις 6 μέρες πριν), σχετικά με την μείωση του εφάπαξ ΤΠΕΔΕ από 83% σε έως 35%. Σχετικά με την αιφνίδια αυτή ανατροπή θεωρώ ότι οι Οργανώσεις μας (μέσω ΣΕΕΟ) πρέπει να προβούν σε σχετικές ενέργειες και διαμαρτυρίες.
Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης
Αντιπρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ
Μέλος Διοικούσας ΤΣΜΕΔΕ (Αναπληρ.)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» Αρθρο 10. Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παράγρ. 5 «Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 καταργείται».
pdf Πράξη Νομοθετικού

Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Συντάξεις-Εφάπαξ ΤΠΕΔΕ σελ. 82. Αρθρο μόνο 1 Παράγραφος ΙΑ, Υποπαράγραφος ΙΑ.5, Περίπτωση 2 Τελευταίο εδάφιο.
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλήν του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ μπορεί να αυξομειώνεται το ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%. pdf Ν 4093 ΦΕΚ 222Α/12-11-2012

21-11-2012
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα ¨Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ¨Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016″ (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)». pdf Εγκύκλιος Αλλαγές Εργασιακά 2012-2013

19-11-2012
Εγκύκλιος 33 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδούμενα έργα»
pdf επισυναπτόμενο

19-11-2012
Εγκύκλιος 32 με θέμα » Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2%ο υπέρ του ΤΕΕ». pdf επισυναπτόμενο

19-11-2012
Έγκύκλιος 31 με θέμα «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το νόμο 4093/2012». pdf επισυναπτόμενο

16-11-2012
Κοινό έγγραφο των Ε.Ο. προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας επιτροπής των Μηχανικών ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) κ. Ιωάννη Γαμβρίλη με θέμα «Μείωση περικοπής του εφάπαξ που χορηγεί το ΤΠΕΔΕ». doc επισυναπτόμενο

16-11-2012
Κοινό Έγγραφο των Ε.Ο. προς τον Γενικό Γραμματέα Δημ. Εργων κ. Στράτο Σιμόπουλο με θέμα «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων ΜΕΕΠ». doc επισυναπτόμενο

15-11-2012
Επιστολή Δ15 προς την ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα «Υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «. pdf επισυναπτόμενο

Απάντηση της ΠΕΔΜΗΕΔΕ μετά την απόφαση του Δ.Σ. υπ΄ αριθμ. 10/13-11-2012. pdf επισυναπτόμενο

15-11-2012
Απάντηση της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΕΤΑΑ για την ένταξη η μή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και ΕΔΕ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα την μή ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ στο ΕΤΕΑ. doc επισυναπτόμενο

13-11-2012
Δελτίο Τύπου ΤΕΕ. Ο αγώνας ενάντια στην πιό σκληρή και αδιάλακτη κυβέρνηση θα συνεχιστεί. Νέες κινητοποιήσεις και νέες δράσεις αποφάσισε η Δ.Ε. του ΤΕΕ από  22-11-2012. pdf επισυναπτόμενο 

12-11-2012
Ενταξη ΚΥΤ σε ΕΟΠΥΥ
Συνάδελφοι
Δυστυχώς  μετά την νέα περικοπή στις συντάξεις μας με το νέο Μνημόνιο ΙΙΙ (ψήφιση νόμου σε Βουλή 07-11-12) και την εξαφάνιση σχεδόν του εφάπαξ των εργοληπτών από ΤΠΕΔΕ (σελ.82), τελικά εντάχθηκε με αυτό και ο ΚΥΤ στον ΕΟΠΥΥ (σελ. 90) – αναδρομικά μάλιστα από 01-06-2012 – με κατάργηση διατάξεων των Ν. 4052/12 & Ν. 4075/12 που έδιναν την δυνατότητα μετατροπής ΚΥΤ σε ΝΠΙΔ (με απόφαση των αντιπροσωπευτικότερων Οργανώσεων έως 31-12-2012 απόφαση που είχε ληφθεί από ΤΕΕ).
Συνημμένα σχετικές σελίδες του Νόμου από πρακτικά Βουλής με τα άρθρα που αφορούν τα θέματα αυτά καθώς και άλλα που μας αφορούν (σελ. 55-56).
Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης
Αντιπρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ
Μέλος Αντιπροσωπείας ΠΕΔΜΕΔΕ
Μέλος Διοικούσας ΤΣΜΕΔΕ (Αναπληρ.)
ΦΕΚ 41Α_01-03-12 _ Ν 4052_2012 άρθρο 13 παρ. 17_σελ. 18_ ΚΥΤ-ΕΤΑΑ σε ΕΟΠΥΥ.pdf επισυναπτόμενο
ΦΕΚ 89Α_ 11-04-12_Ν 4075_2012 άρθρο  44 παρ. 14_ σελ. 16_ ΚΥΤ-ΕΟΠΥΥ. pdf επισυναπτόμενο
Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα_ Συντάξεις Εφάπαξ -ΚΥΤ ΕΟΠ|ΥΥ_σελ. 82-83-90 _07-11-2012. pdf επισυναπτόμενο

12-11-2012
Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων. pdf επισυναπτόμενο 

8-11-2012
ΤΣΜΕΔΕ Αναγνώριση χρόνου στον ΕΛΠΠ. pdf επισυναπτόμενο 

6-11-2012
Πολυνομοσχέδιο – Μειώσεις – Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ-ΤΠΕΔΕ κ.λ.π.
Απίστευτο αλλά μάλλον αληθινό.
Συνάδελφοι,
Το διαβάζαμε στον τύπο αλλά δεν μπορούσαμε να το πιστέψομε και ως εκτούτου το «Απίστευτο αλλά μάλλον αληθινό¨ αφού η περικοπή για το μέν εφάπαξ από το ΤΣΜΕΔΕ 17,42% κινείται σε αποδεκτά μπορούμε να πούμε πλαίσια συνεκτιμώντας και την γενικότερη κατάσταση, για δε το εφάπαξ όμως από το ΤΠΕΔΕ όπου η προβλεπόμενη περικοπή είναι 83,00% δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως εντελώς απαράδεκτη και εξωπραγματική αφού δεν αποδίδονται με το εφάπαξ ούτε οι εισφορές που σε βάθος χρόνου έχει καταβάλει άμεσα ο κάθε ασφαλισμένος .
Πτυχίο ΜΕΕΠ 1η-2η τάξη στα 30 έτη το εφάπαξ ήταν 26.237 Ευρώ και στα 35 & άνω έτη 30.610 Ευρώ (ανώτατο όριο).
Εισφορές άμεσες καταβληθείσες με σημερινές τιμές στα 30 έτη 5.070 Ευρώ, στα 35 έτη 5.915 Ευρώ, στα 40 έτη 6.760 Ευρώ και στα 45 έτη 7.605 Ευρώ.
Αντίστοιχο εφάπαξ μετά την περικοπή του 83,00% για την ανωτέρω τάξη πτυχίων θα είναι στα 30 έτη 4.460 Ευρώ και στα 35 & άνω έτη 5.203 Ευρώ ήτοι χαμηλότερα και από τις άμεσα καταβληθείσες εισφορές.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης
doc επισυναπτόμενο  

5-11-2012
‘Εγγραφο της ‘Ενωσης προς τις Δημοπρατούσες Αρχές για την Αποχή Εργοληπτών – Αίτηση Ακύρωσης Δημοπρασιών. pdf επισυναπτόμενο

5-11-2012
Διαμαρτυρία της Ενωσης προς την 1η Υπε Αττικης Γεν. Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς για το «Εργο Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» το οποίο προκηρύχθηκε με προμήθεια και όχι με το Νόμο περί Δημ. Εργων  Ν.3669/08. doc επισυναπτόμενο

5-11-2012
Αντιμετώπιση εταιριών που απογράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. και δεν είναι εγγεγραμένες στα επιμελητήρια.doc επισυναπτόμενο 

5-11-2012
ΕΚΤΑΚΤΗ Ανακοίνωση των Ε.Ο. Νέα Παράταση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ με αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως τις 11 Νοεμβρίου 2012.  doc ΚΟΙΝΟ Ε.Ο.

5-11-2012
Συνέχιση κινητοποιήσεων ΤΕΕ και των Διπλωματούχων Μηχανικών έως την ημέρα ψήφισης του προυπολογισμού 2013 (πιθανή ημερομηνία Κυρικαή 11-Νοεμβρίου 2012). pdf Δελτίο Τύπου ΤΕΕ

1-11-2012
Παντεχνική συγκέντρωση στο Σύνταγμα στίς 02-11-2012, Παρασκευή 12:00 μ.μ. pdf Δελτίο Τύπου ΤΕΕ  

26-10-2012
Κινητοποιήσεις ΤΕΕ έως 4-11-2012. pdf Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 

25-10-2012
Επίσημες απαντήσεις από υπηρεσίες ΤΠΕΔΕ σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου (σε ερωτήματα που ετέθησαν). pdf επισυναπτόμενο 

25-10-2012
Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. Οικοδόμων. pdf επισυναπτόμενο

24-10-2012
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των Ε.Ο. Παράταση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ με αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως τις 4-11-2012. doc επισυναπτόμενο

24-10-2012
Εγγραφο της Ενωσης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «ΕΠΙΠΕΡΑΑ μή πληρωμή πιστοποιήσεων συμβάσεων με ΔΕΥΑ». doc επισυναπτόμενο

24-10-2012
Εισφορές υπέρ ΟΕΕ & ΟΕΚ. pdf επισυναπτόμενο

19-10-2012
Κοινή Ανακοίνωση  των Ε.Ο. μετά από συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη.
doc επισυναπτόμενο

19-10-2012
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των Ε.Ο. Συνέχιση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ με αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως τις 28-10-2012. 
doc επισυναπτόμενο

19-10-2012
Νέος κύκλος κινητοποιήσεων των διπλωματούχων μηχανικών από 19-10-2012 έως και 28-10-2012 αποφάσισε η διοικούσα επιτροπή ΤΕΕ.
Αναστολή λειτουργείας όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΤΕΕ καθώς και των υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών (μή ενημέρωσης της σελίδας με τις τρέχουσες διακηρύξεις) από 19-10-2012 έως και 28-10-2012.
pdf επισυναπτόμενο.

19-10-2012
Κράτηση 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. pdf επισυναπτόμενο

16-10-2012
Κοινό έγγραφο των Ε.Ο. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών  Μεταφορών & Δικτύων κ. Στ. Καλογιάννη μέ θέμα: Κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. ,» Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)» – Αξιοποίηση του προσωπικού του. pdf επισυναπτόμενο

16-10-2012
Παντεχνική – Πανεπιστημονική Kινητοποίηση 15-10-2012. ‘Ακαρπη η συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. pdf επισυναπτόμενο 

16-10-2012
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ & ΑΠΕ & 7η Διεθνής ΄Εκθεση Αεροδρόμιο Αθηνών 01,02,03,04-11-12. pdf επισυναπτόμενο

15-10-2012
Κοινό έγγραφο των Ε.Ο. με θέμα: Κατάργηση αναλογικής εισφοράς 2%ο υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). doc επισυναπτόμενο

11-10-2012
ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΑ ΤΕΕ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10 ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ .
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. pdf επισυναπτόμενο 

11-10-2012
Δελτίο Τύπου ΤΕΕ. Κοινό μέτωπο των επιστημονικών Φορέων με Πανεπιστημονικές κινητοποιήσεις. pdf επισυναπτόμενο

11-10-2012
Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ κ. Χρήστου Σπίρτζη προς τους Συναδέλφους. pdf επισυναπτόμενο

08-10-2012
Ανακοίνωση  των Εργοληπτικών Οργανώσεων. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Αποχή από όλες τις δημοπρασίες από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012. pdf επισυναπτόμενο

08-10-2012
Κινητοποιήσεις Μηχανικών από 08-10-2012 (Δευτέρα) έως και 18-10-2012 (Πέμπτη) Δελτίο Τύπου ΤΕΕ της 05-10-2012. pdf επισυναπτόμενο

04-10-2012
Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις με την ΠΕΔΜΗΕΔΕ. pdf επισυναπτόμενο

04-10-2012
Απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ σε ερώτημα εργοληπτικής οργάνωσης σχετικά με την αύξηση των πιστωτικών ορίων εταιρειών για τις εγγυητικές επιστολές.pdf επισυναπτόμενο

04-10-2012
Δελτίο Τύπου ΕΤΑΑ για την εξαίρεση του Κλάδου Υγείας απο τον ΕΟΠΠΥ. pdf επισυναπτόμενο 

02-10-2012
Παράταση αυτοαπογραφής επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ. doc επισυναπτόμενο 

28-09-2012
Δελτίο τύπου ΤΕΕ. Προσφυγή του ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αυξήσεων στο ΕΤΑΑ και την κάλυψη των άνεργων Μηχανικών. pdf επισυναπτόμενο 

27-09-2012
ΕΤΑΑ_ΚΥΤ Δύο ακόμη ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΠΥ. doc επισυναπτόμενο 

25-09-2012
Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη και Γεν. Γραμματέα Δημ. Εργων κ. Στράτο Σιμόπουλο με θέμα: ¨Παράταση των πτυχίων  ΜΕΕΠ». pdf επιστολή 

25-09-2012
Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς το ΕΤΑΑ Δ/νση Συντάξεων και Ασφάλισης για την χορήγηση της ήδη συνταχθείσας και εκ του νόμου προβλεπόμενης αναλογιστικής μελέτης,  ώστε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για την ένταξη του Κλάδου της Επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ. doc επισυναπτόμενο 

25-09-2012
Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζης, καταγγέλλει τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και του ασφαλιστικού κεφαλαίου από την ΤτΕ και απευθύνει νέο πιο δυναμικό  κάλεσμα συμμετοχής των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Παννελαδική απεργία στις 26-09-2012 pdf επισυναπτόμενο 

24-09-2012
Κοινό Εγγραφο των Ε.Ο. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγων/τας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη, με θέμα :»Αρση δυσμενών και ειδικότερα προσφάτων Ν. 4070/12, Ν. 4071/2012, Ν. 40722012″. doc Επιστολή 

21-09-2012
Δελτίο Τύπου ΙΚΑ κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. pdf επισυναπτόμενο

21-09-2012
Το ΤΕΕ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και όλο τον τεχνικό κόσμο να συμμετάσχει  στην απεργία την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012. pdf επισυναπτόμενο

21-09-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
Ανοιχτή Επιστολή του Πρόεδρου του ΤΕΕ προς τον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς.  pdf Επιστολή

19-09-2012
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΕΑΜΕΔΕ-ΤΠΜΕΔΕ-ΤΥΜΕΔΕ, Ενημέρωση των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων για ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). pdf επισυναπτόμενο 

18-09-2012
Κοινή επιστολή των Ε.Ο. προς Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγων/τας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη με θέμα: Εκσυγχρονισμός Τιμολογίων – Αναλύσεις Τιμών – Αντικειμενική Αναθεώρηση Τιμών.  doc επισυναπτόμενο

Κοινή εππιστολή των Ε.Ο. προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: Αφύπνιση της Ανάπτυξης με χρηματοδότηση έργων Υποδομών- ΕΣΠΑ – Απεμπλοκή μεγάλων οδικών αξόνων- Δημόσεις επενδύσεις. doc επισυναπτόμενο

17-09-2012
Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ για την άμεση αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος ενημέρωσης διακηρύξεων της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ.   doc επισυναπτόμενο

17-09-2012
Ολες οι εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.-Ε.Ε. πρέπει να απογραφούν στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). doc επισυναπτόμενο 

07-09-2012
Κοινό έγγραφο των Ε.Ο. με θέμα: Στέλεχωση επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 4070/2012. doc επισυναπτόμενο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
zip ΑΤΕΟ   ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΟ

zip ΑΤΕΟ  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ
zip ΑΤΕΠ   ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

zip ΑΤΗΕ  ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ
zip ΑΤΛΕ  ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
zip ΑΤΟΕ   ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

zip ΑΤΥΕ  ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
zip ΑΤΑΕ   ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
zip ATEO  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΟ
zip ΑΤΕΟ  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ
zip ΑΤΕΠ  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
zip ΑΤΗΕ  ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ
zip ΑΤΛΕ  ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
zip ΑΤΟΕ  ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
zip ΑΤΥΕ   ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
zip ΑΤΑΕ  ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 zip Δ΄ 2011
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 zip Α΄ 2012

14-07-2012
Διαμαρτυρία της Ενωσης προς το ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ¨. Παρακαλούμε να επαναδημοπρατηθεί το έργο αποκαθιστώντας την νομιμότητα της διακήρυξης καλώντας και την κατηγορία των Η/Μ.
doc επισυναπτόμενο

28-06-2012
Επιστολή των Ε.Ο. προς το ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11 για την Διαπίστωση Βασίκών Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ) για το Δ΄Τρίμηνο 2011 και το Α΄ τρίμηνο 2012.
pdf επισυναπτόμενο 

25-06-2012
Απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ στην παρακάτω Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ
pdf επισυναπτόμενο

Διαμαρτυρία της Ενωσης προς την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για διάθεση τευχών δημοπράτησης σε τιμές πολύ υψηλότερες από το κόστος αναπαραγωγής τους και τρόπου διάθεσης αυτών. doc Διαμαρτυρία

25-06-2012
Διαμαρτυρία της Ενωσης προς την ΔΕΥΑ Κερκύρας για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ»  στο οποίο περιλαμβάνονται παράνομοι και καταχρηστικοί όροι. Ζητούμε την επαναδημοπράτηση του έργου με όρους σύμφωνους με την Νομοθεσία.  
doc επισυναπτόμενο.

19-06-2012
ΙΚΑ   Υποβολή Α.Π.Δ.- Προθεσμία καταβολής εισφορών. 
pdf Επισυναπτόμενο

19-06-2012
Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων κ.Ιωάννη Γαμβρίλη σχετικά με την μείωση αντεγγυήσεων που απαιτούνται από το Ταμείο για την έκδοση πρόσθετων εγγυητικών επιστολών, ζητούμε την ενημέρωση για τις καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών των τελευταίων χρόνων που ισχύουν οι πρόσθετες εγγυήσεις.
doc επισυναπτόμενο

18-06-2012
Επιστολή κ. Ζαχαρία Αθουσάκη προς τις Ε.Ο. σχετικά με τα Πρακτικά Διαπιστώσεως Τιμών Δ΄ 2011 & Α΄2012 pdf Επισυναπτόμενο

12-06-2012
Ανακοίνωση από ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλιστική Ενημερότητα &  Βεβαιώσεις ΤΣΜΕΔΕ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.  doc ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ

Οδηγιες Εγγραφής στο Web site του ΤΣΜΕΔΕ. pdf Web_Site_ΤΣΜΕΔΕ

06-06-2012
Εκδοση Υπουργικής Απόφασης για μη ένταξη ΚΥΤ σε ΕΟΠΠΥ από 01-06-12 σύμφωνα με Ν.4075/12, μετά το αίτημα των Οργανώσεων και του ΤΕΕ, ώστε να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες σύνταξης αναλογιστικής μελέτης διαπίστωσης βιωσιμότητας του και δυνατότητας μετατροπής του ή μη σε ΝΠΙΔ έως 31-12-2012. Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του Νόμου 4075/12 άρθρο 44 παρ. 14 η αναστολή της ένταξης είναι προσωρινή και έχει ημερομηνία λήξης 31-12-12 εκτός αν αλλάξει ο Νόμος 4052/12 άρθρο 13 παρ.17.
ΤΣΜΕΔΕ-ΕΟΠΥΥ 2012 ΤΕΕ-24951 – Δελτίο Τύπου pdf Επισυναπτόμενο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υπουργική Απόφαση Αναφορικά με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Επισυναπτόμενο
ΦΕΚ 89Α 11-04-2012 Ν 4075 12-ΚΥΤ αναστολή ένταξης άρθρο 44 παρ. 14. pdf ΦΕΚ
ΦΕΚ 41Α 1-03-12 Ν 4052 2012 άρθρο 13 παρ. 17 ένταξη  ΚΥΤ του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.  ΦΕΚ

25-04-2012
Κοινή Επιστολή των Ε.Ο. προς τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ κ. Αργύρη Ζαφεορόπουλο με θέμα Ενταξη του Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ.Εργων στον ΕΟΠΠΥ.
doc Κοινή Επιστολή

25-04-2012
Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ κο Αργύρη Ζαφειρόπουλο με θέμα: Ενταξη του Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ.Εργων ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΠΥ.pdf Επιστολή. 

Ενημέρωση των μελών Εγγραφο ΕΤΑΑ με θέμα «Ενταξη των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ». pdf Εγγραφο.

23-05-2012
Εγκύκλιος 11/16-05-2012 ΥΠΥΜΕΔΙ (Δ17) με θέμα: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων.
pdf Εγκύκλιος 11

14-05-2012
Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το Νόμο 4070/2012.
pdf Επισυναπτόμενο

02-05-2012
Κοινή επιστολή των Ε.Ο. προς τον Πρόεδρο του ΙΟΚ και Μελών του Δ.Σ.  «Η υπ΄αριθμ. 3712/6-4-2012 επιστολή του Προέδρου του ΙΟΚ  με θέμα Αναλυτικά Τιμολόγια Εργασιών Δημοσίων Εργων.
doc Εγγραφο

02-05-2012
Κυρώσεις και μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες μετανάστες Ν 4052 ΦΕΚ 41Α 01-03-2012.
pdf ΝΟΜΟΣ 4052 ΦΕΚ 41Α   ΦΕΚ 41Α/2012 ο Νόμος με αριθμό 4052/2012. Στο κεφάλαιο ΙΓ’ και συγκεκριμένα στα άρθρα 77 έως και 94 αναφέρονται οι διατάξεις σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.

20-04-2012
Ενσταση διαμαρτυρίας προς το ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ για την δημοπρασία «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ», επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Ε10/06–04-2000 και Ε20/10-07-1997 και την ισχύουσα Νομοθεσία τα εξωτερικά δίκτυα δμοπράτησης ανήκουν στην κατηγορία Η/Μ  έργων. Ζητούμε την επαναδημοπράτηση του έργου. 
doc Διαμαρτυρία

19-04-2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 
pdf ΦΕΚ 89Α/11-04-2012

11-04-2012
Ενταση διαμαρτυρίας προς τον ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥγια την δημοπρασία του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΩΛΑΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Ε10/06-04-2000 και Ε20/10-07-1997 και την ισχύουσα Νομοθεσία τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης ανήκουν στην κατηγορία Η/Μ έργων. Ζητούμε την επαναδημοπράτηση του έργου.  
doc Έγγραφο

9-04-2012
Τροποποίηση  Νόμου 3669/2008 με Νόμο 4070/2012 άρθρα 133 έως 147 καθώς και το άρθρο 186 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012).
pdf ΦΕΚ 82Α

9-04-2012
Κοινό έγγραφο Ε.Ο. προς Υπουργό Διοικ.Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Ρέππα & Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάστιο Γιαννίτση, με θέμα απόσυρση προτεινόμενου άρθρου6, παρ.7, σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοόικηση», περί απευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και μελετών.
pdf Κοινό

 

27-03-2012
Κοινή επιστολή των Ε.Ο. προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: Αιφνιδιαστικές και φωτογραφικές διατάξεις για τα δημόσια έργα εκτάκτως στη Βουλή. pdf Κοινή Επιστολή

23-03-2012
Κοινή επιστολή των Ε.Ο. προς τον Πρόεδρο του ΙΟΚ κ. Γεώργιο Κοντορούπη θέμα: Σύνταξη ΠΕΤΕΠ και αντιστοίων άρθρων αναλυτικών Τιμολογίων. pdf Κοινή επιστολή

19-03-2012
Διαμαρτυρία των Ε.Ο. προς τον Πρωθυπουργό κο Λουκά Παπαδήμο σχετικά με την απειλή περί αντικατάστασης της Διοίκησης του ΕΤΑΑ. Αίτημα πλήρους αυτοδιοίκησης του Ταμείου. pdf Επιστολή προς Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο

19-03-2012
Κοινή Επιστολή των Ε.Ο. προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ.Βορίδη με Θέμα «Εκσυγχρονισμός συστήματος τιμολόγησης Δημοσίων Εργων -«Νέο Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών Δημοσίων Εργων & Επιχειρηματικό Πλάνο σύστασης Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Πραγωγής Τεχνικών Εργων». doc Κοινή Επιστολή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ  doc ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

14-03-2012
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2456Β 3-11-2011 Ενιαίος Κανονισμός Παροχής Υγείας (ΕΚΠΥ) Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). pdf ΦΕΚ 2456Β 3-11-11
Νόμος 4052/12 ΦΕΚ 41Α 01-03-2012 άρθρο 13 παρ. 17. Ενταξη ΚΥΤ του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ σε ΕΟΠΥΥ.  pdf ΝΟΜΟΣ 4052/2012
Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσεται από την 1.6.2012 ο κλάδος υγείας (ΚΥΤ) του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό ο ΚΥΤ αντί να βελτιωθεί καταργείται, χάνεται η αυτοτέλεια που είχε ως κλάδος του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ και εντάσσεται στον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ με πολλαπλάσια προβλήματα και υποπολλαπλάσιες παροχές υγείας που δεν έχουν καμμία σχέση με αυτές που είχαμε.

 

08-03-2012
Εγκύκλιος 94/2007 IKA Αρμοδιότητα, Διαδικασία και Τρόπος Υπολογισμού ποσοστού Εργατικής Δαπάνης Δημοσίων Εργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σμών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σμών. pdf Εγκύκλιος 94/2007

08-03-2012
Εγκύκλιος 8/2-3-2012  με θέμα Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης -συμπλήρωσης της απόφασης «Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Εργων Υδραυλικών και Λιμενικών του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. pdf Εγκύκλιος 8

05-03-2012
ΠΟΛ 1055/29-02-2012  Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012. doc ΠΟΛ 1055

01-03-2012
ΠΟΛ 1050/24-02-2012 Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 μ3 τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι 2014.pdf ΠΟΛ 1050

23-02-2012
Κοινή Επιστολή των Ε.Ο. προς το ΙΚΑ με θέμα «Ανάκληση Εγκυκλίου 17/20.02.1996» pdf Κοινή Επιστολή

23-02-2012
Δελτίο Τύπου ΤΕΕ  καλεί όλους τους πολίτες, Διπλωματούχους Μηχανικούς και Επιστήμονες να συμμετάσχουν στη Συναυλία Διαμαρτυρίας την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στις 18:00 στην Πλατεία Συντάγματος. pdf Δελτίο Τύπου

23-02-2012
Σχέδιο Νόμου για Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες ρυθμίσεις. pdf Σχέδιο Νομού

20-02-2012
Αποχή των μελών μας από τη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές και Συμβούλια, από σήμερα και ως τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Αναστολή της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ΤΕΕ από Πέμπτη 23-02-2012 ως την Τετάρτη 29-02-2012 pdf Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 

16-02-2012
Κοινά έγγραφα των εργοληπτικών οργανώσεων προς: Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, προς: Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: Αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών μείωσης του Γ.Ε. & Ο.Ε. από 18% και 28% σε 12%. doc Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ doc Υπουργό Εσωτερικών

10-02-2012
Διατύπωση διαφωνίας Πρόεδρου ΠΕΔΜΗΕΔΕ κ. Ευστάθιου Μανδηλαρά για το Πρακτικό της ΣΕΕΟ της 09-02-2012. doc Επιστολή προς Πρόεδρο κ. Κ. Σαββίδη  pdf Πρακτικό ΣΕΕΟ της 9-2-2012

10-02-2012
ΥΠΟΜΕΔΙ  Νεά Τεχνικά Δελτία  για την εγγραφή και αναθεώρηση επιχειρήσεων στην Α1 έως 7η Τάξηpdf επισυναπτόμενο
  Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς την Δ15 για την ορθή επανάληψη της Εδρας της ΠΕΔΜΗΕΔΕ στον πίνακα αποδεκτών του σχετικού εγγράφου και κάθε επόμενου εγγράφου. doc επιστολή

08-02-2012
Λάβαμε την Ανακοίνωση – Απάντηση του ΣΕΚ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ) στην πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ περί Συνομοσπονδίας. pdf επισυναπτόμενο

07-02-2012
ΤΣΜΕΔΕ Διαγραφή από κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης. pdf Επισυναπτόμενο

02-02-2012
Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Γεν. Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήματα Α,Β. με θέμα «Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις κοινοπραξίες της παραγρ. 4 του άρθορυ 2 του ν. 2238/94. pdf Επιβολή τέλους Επιτηδεύματος στις κοινοπραξίες

01-02-2012
ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  3-2-2012 . doc Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Παντεχνική Συγκέντρωση 3-2-2012

01-02-2012
Μονογραφία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά της Ετεροδοσοληψίας. pdf Επισυναπτόμενο

27-01-2012
Μετά από διαμαρτυρίες μελών της Ενωσης εστάλη έγγραφο προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για την Επέκταση-αναβάθμιση εκσυγχρονισμός αποχευτιοκού συστήματος παραλίμνιας ζώνης. doc Διαμαρτυρία 

27-01-2012
Παντεχνική συγκέντρωση στις 03-02-2012, Παρασκευή, 11.30 π.μ., Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ με κυρίαρχο θέμα το ασφαλιστικό.   doc Παντεχνική Συγκέντρωση Μηχανικών 3-2-2012

27-01-2012
Ημερίδα Ε.Ο. στις 20-01-2012 στο Μέγαρο Μουσικής ώρες Προσέλευσης-Πέρας 11:00-17:00 θέμα: Ετεροδοσοληψία στα Δημόσια Εργα. Δελτίο Τύπου Ημερίδας Ε.Ο.  pdf Πρόσκληση Πρόγραμμα Ημερίδας.

23-01-2012
Μετά από αίτημα συναδέλφου και μέλους της ΠΕΔΜΗΕΔΕ κ. Παναγιώτη Παπαδομανωλάκη προς το ΕΤΑΑ , Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ για αίτημα έκδοσης απόφασης για χορήγηση αντιγράφων πρακτικών συνεδριάσεων και προφορικής ενημέρωσης από Υπηρεσιακούς παράγοντες pdf Αίτημα κ. Παπαδομανωλάκη Π. , το Δ.Σ. της ΠΕΔΜΗΕΔΕ αποφάσισε να στείλει έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ με θέμα : Συνεδριάσεις και πρακτικά Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ Εργων. doc Επισυναπτόμενο έγγραφο

23-01-2012
Διαμαρτυρία της Ενωσης προς το ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ σχετικά με το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΗς ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΤΑΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, το οποίο δεν δημοπρατείτε με το Νόμο 3669/08 που αφορά Δημόσια Εργα. pdf Διαμαρτυρία

20-01-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝ
Με την υπ΄αριθμ. 81/2012 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε η ίδρυση Σωματείου με την Επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών» και το Καταστατικό του, με σκοπό την συμμετοχή σε διαδικασίες και προώθηση ενιαίας έκφρασης όλων των Εργοληπτικών – Κατασκευαστικών επιχειρήσεων της Χώρας.

19-01-2012
Ανακοίνωση-Διακήρυξη-Δελτίο Τύπου των Ε.Ο. της Ελλάδας ενάντια στο φαινόμενο της «ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ» στα  Δημόσια Εργα. doc ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19-01-2012
Διοργάνωση Ημερίδας των Ε.Ο. για ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑ στα Δημόσια Εργα δια την συλλογική αποκήρυξη του φαινομένου από τον Εργοληπτικό κόσμο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Ν.Σκαλκώτα την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 από ώρα 11:00 έως 17:30. Κύριος ομιλητής της Ημερίδας ο καθηγητής κος Θεοδόσης Τάσιος. pdf Πρόγραμμα εργασιών Ημερίδας

16-01-2012
Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. pdf ΦΕΚ Α’ 267/31-12-2011

11-01-2012
Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Τεχνική Υπηρεσία για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ», το οποίο δεν δημοπρατείτε με τον Νόμο 3669/08 που αφορά Δημόσια Έργα, ζητάμε την επαναδημοπράτηση του έργου. pdf Διαμαρτυρία.

04-01-2012
Κοινή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  των Ε.Ο.  Συντελεστές Αναθεώρησης Β΄ τριμήνου 2011-Επισήμανση παραλείψεων-Ανάληψη σχετικής δράσης Εργολ.Οργανώσεων. doc ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

04-1-2012
Νέο Δ.Σ. ΕΤΑΑ κ΄  Διοικούσα  ΤΣΜΕΔΕ ΦΕΚ 462 28-12-2011.
Μετά από ορισμό της ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ορίσθηκε ως αναπληρωτής στην Διοικούσα του ΤΣΜΕΔΕ ο Αντιπρόεδρος και μέλος της ΠΕΔΜΗΕΔΕ κ. Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης σελ. 2778. pdf ΦΕΚ 462.