ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ταμίας
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλος
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σύμβουλος
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ