Η Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ε.Σ.Β.Υ.Κ.).

Η  Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  ΣΤΗ   ΣΥΣΤΑΣΗ   ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ε.Σ.Β.Υ.Κ.). Τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ανακοίνωσαν σε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι/Ενώσεις ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ που εκπροσωπούν τον Κατασκευαστικό και Μελετητικό Κλάδο της Χώρας. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ε.Σ.Β.Υ.Κ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.»   Συγκαλείται Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση των Μελών της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. για λήψη απόφασης  επί των παρακάτω  θεμάτων  Ημερήσιας Διάταξης:   α) Πώληση του στην Αθήνα και επί της οδού  Αχαρνών αρ. 35  διαμερίσματος της ένωσης προς αντιμετώπιση οικονομικών υποχρεώσεών της. β) Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της […]

Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ 03-04-2019

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Βήματα προς τα πίσω στα ζητήματα διαφάνειας στην παραγωγή δημοσίων έργων διαπιστώνει η Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ μετά την ψήφιση του Ν.4605/2019. Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών@ Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Εργων, τα δύο στοιχήματα του κλάδου. Κρίσιμη συνθήκη η ενιαία έκφραση της κατασκευαστικής βιομηχανίας της Χώρας-Πρωτοβουλία ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, και […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΑΕΠ 22-03-2019

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων:  ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01/01/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 30/06/2019 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ […]

ΦΕΚ 951 20-03-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1100 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. Επισυναπτόμενο 951 20.3.19

ΦΕΚ Β 949 20-03-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1099 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επισυναπτόμενο 949 20.3.19

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4601 ΦΕΚ 44Α 9-3-2019

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις. Επισυναπτόμενο 44 A

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 ΕΦΚΑ

  ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Ενημερωθείτε για την Εγκύκλιο 14 14 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΖΗΜΙΩΝ ΒΙΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Ενημερωθείτε, ερώτημα προς τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, προς τους Υπουργούς  Υποδομών και Μεταφορών, Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με θέμα: «Αναφορικά με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία, των εργασιών επισκευής ζημιών Βίλας Ζωγράφου ύψους 105.400 €. Επισυναπτόμενο ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΒΙΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ – ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (led) ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ένσταση της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. περί ενημέρωσή τους, ότι ο  προσδιορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ, όπου εκφράζονται από την κατεξοχήν αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ Απόφαση 418/2018). Επισυναπτόμενο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 2019