ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

Για το 2013 – 2014 – 2015 – 2016
ΕΓΓΡΑΦΗ:  10 ΕΥΡΩ

  • ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΤΕ GR 12011011600000116/296006-09
  • ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR7301715970006597108385373
  • ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ATTICA GR 2501600660000000056854568
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α1 25 € 50 €
Α2 40 € 80 €
1η 50 € 100 €
2η 60 € 120 €
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΑΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α1 5 € 10 €
Α2 10 € 20 €
1η 15 € 30 €
2η 20 € 40 €
3η 50 € 100 €
4η 100 € 200 €
5η 150 € 300 €
6η 250 € 500 €
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΜΕΚ ΤΑΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Α 25 € 50 €
Β 30 € 60 €
Γ 45 € 90 €
Δ 55 € 110 €